​Cztery mln tabletek z jodem w związku z rozruchem elektrowni w Ostrowcu

Na Litwę dotarł transport czterech mln tabletek z jodem przeciwdziałających napromieniowaniu tarczycy. Tabletki zostaną rozdane mieszkańcom kraju przed uruchomieniem elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.