​Resort finansów: Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 1.045.473,8 mln zł

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 1.045.473,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. (54.532,9 mln zł) kwartał do kwartału.