Ceny żywności w latach…

Ceny żywności w latach 1996-2020 w porównaniu do 2020 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski