Czarny rynek

Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami (w takim znaczeniu nie należy mylić go z szarą strefą, która obejmuje nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami), jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem