Droga do zielonej energii wiedzie przez… gaz

Rozwój energetyki gazowej w najbliższych latach jest kluczowy dla równoległego rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a szczególnie farm morskich na Bałtyku. Bez inwestycji w siłownie gazowe trudno będzie zamykać przestarzałe „węglówki”, bo trzeba utrzymać stabilność systemu elektroenergetycznego, czyli, aby zawsze prąd był w naszych gniazdkach.