Druga fala pandemii uderzy w rynek pracy

Półroczny kosztowny wysiłek, aby ratować miejsca pracy i przedsiębiorstwa przed bankructwami, sprawił, że straty w zatrudnieniu zostały zminimalizowane. Jednak kolejne miesiące z pełzającym i punktowym lockdownem gospodarki mogą przynieść wzrost bezrobocia, który już trudno będzie powstrzymać.