Górnicy pójdą na Warszawę?

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ogłosiła pogotowie strajkowe, wzywa do tego inne struktury związku.