“Gwałcone chrześcijanki, obozy koncentracyjne, mordowani misjonarze”….

Gwałt stał się wręcz zinstytucjonalizowaną formą represji za wiarę – bezpośrednio lub pośrednio jako przymus małżeństwa z wyrzekaniem się chrześcijaństwa w ‚pakiecie’. Kobiety są porywane na targu, gdzie robiły zakupy, gwałcone, a następnie zmuszane do ślubu, często w świetle lokalnego…