Kto może pracować na kwarantannie?

Pracownik, który jest na kwarantannie, ale nie jest chory, może wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Decyzja należy do niego. Natomiast pracodawca, wbrew woli pracownika skierowanego na kwarantannę, nie może nakazać mu wykonywania pracy zdalnie. W dużo gorszej sytuacji są zleceniobiorcy – tłumaczy Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny.