Lasy Państwowe: Przepisy UE nt. bioróżnorodności mogą ograniczyć o połowę gospodarkę drzewną w Polsce

Niektóre zapisy unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności mogą zdestabilizować gospodarkę drzewną w Polsce i ograniczyć ją o połowę – wskazują przedstawiciele Lasów Państwowych. Ich zdaniem dochody Lasów spadłby wówczas nawet o 75 proc.