Nominalny PKB per capita…

Nominalny PKB per capita wybranych państw od 1980 r. w porównaniu do Francji i prognoza na lata 2020-2025.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski