PiS: Projekt ustawy dotyczący ochrony zwierząt gotowy

​PiS złożył wczoraj projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, nowe prawo ma zakazać uboju bez ogłuszania zwierząt (tzw. ubój rytualny) za wyjątkiem uboju na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznaniowych. gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – podkreślił wówczas Kaczyński. Projekt przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania…