PPK: Do jutra 3,3 mln Polaków decyduje czy chce mieć dodatek do emerytury

Do jutra 10 listopada małe i średnie firmy mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ważną decyzję o uczestnictwie bądź rezygnacji podejmuje ponad 3 mln Polaków. Nie jest to jednak decyzja ostateczna – pracownik ma tu pełną swobodę i może zarówno się zapisać jak i zrezygnować w trakcie trwania programu.