Produkt krajowy brutto Polski spadnie w tym roku o 2,3 procent – ​Goldman Sachs:

Goldman Sachs zrewidował prognozy wzrostu gospodarczego w krajach naszego regionu; Polska jest jedynym krajem, wobec którego bank spodziewa się lepszego wyniku niż poprzednio. Według banku, nasze PKB spadnie 2,3 proc. wobec prognozowanego wcześniej spadku o 3,5 proc.