„Spłata” długu przez wzrost PKB? To pułapka

Gigantyczny wzrost zadłużenia państwa, jaki jest nam obecnie fundowany, rodzi pytanie: kto, jak i kiedy je spłaci? Politycy wcale nie myślą redukować długu, ale „spłacać” go przez wzrost gospodarczy, który relatywnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia. Tyle, że taka filozofia to groźna pułapka, która może się zakończyć bankructwem państwa na wzór grecki.