Średnia płaca netto w…

Średnia płaca netto w przeliczeniu na żywność w porównaniu do Polski.

Źródło danych i obliczeń:

Zarobki netto
Ceny detaliczne

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski