Surowy lockdown wcale nie jest taki zły?

Im bardziej surowy lockdown, wprowadzony przez władze publiczne by ograniczyć wzrost zakażeń wirusem, tym bardziej dotkliwe skutki dla gospodarki. To tylko część prawdy, bo okazuje się, że społeczeństwa wprowadzają samoograniczenia, które w nie mniej zamrażają relacje, tłumią mobilność i w efekcie – równie skutecznie pogrążają gospodarkę w recesji.