Węgiel, górnicy i kopalnie. Tego problemu nie da się zasypać

Z punktu widzenia rządu najwygodniej byłoby odsunąć w czasie ostateczne decyzje w sprawie górnictwa na przyszły rok. Teraz na najwyższym szczeblu politycznym rozstrzyga się kwestia cięcia wydatków administracyjnych, ograniczeń liczby resortów, wyzwaniem pozostaje pandemia. Decyzja PFR o pomocy dla kopalń pomogłaby zasypać dziurę w górniczych spółkach. Ale to jak łatanie plastrem rany postrzałowej. Na dłuższą metę zmiany systemowe są nieodzowne.