Wolne ceny prądu? Nie tak łatwo

​Propozycja Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), aby mogła samodzielnie wyznaczać ceny prądu dla gospodarstw domowych ponownie otwiera debatę nad uwolnieniem cen detalicznych. Nie jest to jednak łatwe przy konieczności ochrony najuboższych odbiorców, spadku konkurencyjności wśród dostawców oraz tendencjach konsolidacyjnych w energetyce.