Zagrożenie głodem i niedożywieniem w wyniku Covid-19 jest większe niż sam wirus

Miejsca pracy zostały utracone, a ludzie zostali zmuszeni do pozostania w domu, środki walki z głodem i niedożywieniem były bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.
Skala problemu w UK jest ogromna. Jednak w wielu krajach zagrożenie głodem i niedożywieniem w wyniku Covid-19 jest większe niż sam wirus.