Zamiast smartfonów, opodatkujmy księży!

Datki na tacę, opłaty za sakramenty są opodatkowane symbolicznie. To kościelna „szara strefa”.