Zbliżają się duże zmiany w rodzimym ciepłownictwie

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki twierdzi, że transformacja sektora będzie długa i kosztowna. Zmaga się z ono rosnącymi kosztami, spadkiem rentowności, a w perspektywie ma znaczące inwestycje, związane z polityką klimatyczną.